TARPTAUTINIO DRAUGYSTĖS MARATONO
„GARDINAS-DRUSKININKAI“

NUOSTATAI

2019 metams

1. Tikslai ir uždaviniai:

Pagrindinis IX Tarptautinio Draugystės maratono „Gardinas (BY)-Druskininkai (LT)“ (toliau - maratonas) tikslas – draugiškų santykių stiprinimas tarp Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų; partnerystės bei dalykinių santykių gerinimas tarp Baltarusijos ir Lietuvos organizacijų; tolimesnis bėgimo populiarinimas, kaip vienos iš perspektyviausių fizinės kultūros formų.

Pagrindiniai uždaviniai:

- vystyti masinį fizinį – sportinį judėjimą, tame tarpe ir bėgimą;
- stiprinti draugystę ir tarpusavio supratimą tarp Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų, stiprinti draugiškus ryšius tarp abiejų respublikų jaunimo, bėgimo mėgėjų, fizinės kultūros ir sporto veteranų;
- stiprinti ryšius tarp Baltarusijos ir Lietuvos įstaigų, institucijų, vystyti tarpregioninius ryšius bei integraciją;
- propaguoti bėgimą, fizinę kultūrą ir sportą kaip auklėjamąsias priemones fiziniam, dvasiniam ir doroviniam auklėjimui;
- propaguoti socialines vertybes, sveiką gyvenimo būdą;
- gerinti Baltarusijos ir Lietuvos sportininkų meistriškumą;
- gerinti Baltarusijos ir Lietuvos respublikų įvaizdį, Gardiną ir Druskininkus pristatyti kaip vietas, tinkančias svarbiems Europos sporto renginiams.

2. Organizacinė struktūra ir vadovavimas:
Maratono organizacinė struktūra: partneriai, organizatoriai, organizacinis komitetas, teisėjų kolegija.

2.1. Partneriai:
- Baltarusijos sporto ir turizmo ministerija;
- Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas;
- Gardino pasienio grupė;
- Lietuvos pasienio grupė;
- Gardino regioninė muitinė;
- Lietuvos muitinės tarnyba.

2.2. Organizatoriai:
- Baltarusijos ir Lietuvos respublikų tautiniai olimpiniai komitetai;
- Baltarusijos ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos;
- Gardino srities vykdomasis komitetas;
- Gardino miesto vykdomasis komitetas;
- Druskininkų miesto savivaldybė;
- Gardino srities vykdomojo komiteto fizinės kultūros, sporto ir turizmo valdyba;
- Gardino srities visuomeninė organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos f-ja“
- Gardino rajono vykdomasis komitetas;
- Viešoji įstaiga „Sportbalt“;
- Sporto klubas „Run4Fun“
Pagrindinis organizatorių uždavinys – užtikrinti sėkmingą pasiruošimą renginiui bei sklandų renginio organizavimą. Tam tikslui organizatoriai formuoja organizacinį komitetą, paskirsto veiklos atsakomybę tarp pačių organizatorių, tvirtina Draugystės maratono programą, tvirtina teisėjų kolegijos sudėtį, tvirtina renginio sąmatą ir vadovauja renginio pasiruošimui bei vykdymui.

2.3. Organizacinis komitetas:
Organizacinį komitetą sudaro vadovai ir specialistai atstovaujantys sekančias organizacijas:
- Baltarusijos sporto ir turizmo ministerija;
- Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas;
- Baltarusijos ir Lietuvos respublikų tautiniai olimpiniai komitetai;
- Baltarusijos ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos;
- Gardino srities vykdomasis komitetas;
- Gardino miesto vykdomasis komitetas;
- Druskininkų miesto savivaldybė;
- Gardino srities vykdomojo komiteto fizinės kultūros, sporto ir turizmo valdyba;
- Gardino rajono vykdomasis komitetas;
- Gardino srities visuomeninė organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos f-ja“
- Viešoji įstaiga „Sportbalt “;
- Sporto klubas „Run4Fun“
- Gardino pasienio grupė;
- Lietuvos pasienio grupė;
- Gardino regioninė muitinė;
- Lietuvos muitinės tarnyba.
Pagrindinis organizacinio komiteto uždavinys – koordinuoti paruošimo veiksmus, užtikrinant sėkmingą maratono vykdymą.

Maratono koordinatoriai:
- Gardino srities vykdomojo komiteto fizinės kultūros, sporto ir turizmo valdyba;
- Gardino srities visuomeninė organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos federacija“ (iš Baltarusijos pusės) ir
- Druskininkų m. savivaldybė;
- Viešoji įstaiga „Sportbalt“ (iš Lietuvos pusės)

2.4. Organizacinio komiteto narių atsakomybės pasiskirstymas:

Baltarusijos sporto ir turizmo ministerija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas, Baltarusijos ir Lietuvos respublikų tautiniai olimpiniai komitetai, Gardino srities vykdomasis komitetas, Druskininkų miesto savivaldybė, Gardino srities vykdomojo komiteto fizinės kultūros, sporto ir turizmo valdyba atlieka derinimo funkciją tarp abiejų valstybių atitinkamų institucijų, vykdo projekto sklaidą masinėse informavimo priemonėse, palaiko rėmėjų dalyvavimą.
Baltarusijos ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vykdo projekto sklaidą Europos ir pasaulio valstybių lengvosios atletikos federacijose, atlieka derinimo funkciją tarp abiejų valstybių atitinkamų institucijų
Gardino miesto vykdomasis komitetas, Gardino rajono vykdomasis komitetas ir Druskininkų miesto savivaldybė derina ir tvirtina tarptautinio maratono bėgimo trasą, apriboja arba visai sustabdo eismą gatvėse, kuriose vyks Draugystės maratono bėgimas. Pasitelkus specialiąsias tarnybas užtikrina trasos saugumą, medicininę pagalbą renginio metu. Šios organizacijos vykdo kultūrinę - šventinę programą, organizuoja koncertus, aptarnauja maratono dalyvių maitinimo punktus 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40 kilometruose, finiše (42 km 195m) ir biotualetų nuomą 10, 20, 30 maratono distancijos kilometruose, aprūpina dalyvius reklamine medžiaga apie Gardino miestą, Gardino rajoną ir Druskininkų miestą, pritraukia kitas šių miestų biudžetines bei sporto organizacijas maratono pasiruošime ir vykdyme, sprendžia kitus maratono organizavimo klausimus.
Gardino miesto vykdomasis komitetas ir Druskininkų miesto savivaldybė apmoka išlaidas, susijusias su informacijos patalpinimu apie maratoną Gardino bei Druskininkų miestų reklaminiuose stovuose, pertempimo tentuose.
Baltarusijos Respublikos tautinis Olimpinis komitetas įsteigia tris prizus Draugystės maratono nugalėtojams vyrams absoliučioje įskaitoje (1-3 vietai)  ir vieną taurę už pirmą vietą komandinėje įskaitoje
Lietuvos Respublikos tautinis Olimpinis komitetas įsteigia tris prizus Draugystės maratono nugalėtojoms moterims absoliučioje įskaitoje (1-3 vietai)  ir vieną taurę pačiai masiškiausiai komandai.
Viešoji įstaiga „Sportbalt“ (Lietuva) bendradarbiaudama su Gardino srities kūno kultūros, sporto ir turizmo valdyba bei Gardino srities visuomenine organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos federacija“, remdamasi lengvosios atletikos ir bėgimo (plentu) asociacijos varžybų taisyklėmis finansuoja ir organizuoja matavimus, sertifikuoja trasą, atsako už techninį trasos paruošimą varžyboms. Tam, kad maratone dalyvautų kuo daugiau dalyvių, abi aukščiau minėtos organizacijos reklamuoja renginį, organizuoja viešųjų ryšių akcijas abiejose valstybėse. Šios dvi organizacijos yra atsakingos už numerių paruošimą, reklaminės medžiagos išdalinimą, medalių ir sportinių maikučių su maratono atributika pagaminimą dalyviams bei asmenims, aptarnaujantiems šį renginį, registruoja dalyvius, užtikrina sklandžią maratono eigą, padengia esmines renginio išlaidas. (transporto išlaidas, prizų ir suvenyrų įsigijimą, medicinines paslaugas, teisėjų darbą, apgyvendinimą ir maitinimą, dalyvių pakvietimą ir maitinimą, topografines ir reklamines išlaidas, apmokėjimas aptarnaujančiam personalui ir kt.)
Gardino pasienio grupė, Gardino regioninė muitinė kartu su Lietuvos pasienio tarnyba ir muitine bendradarbiauja maratono metu, užtikrindami sklandų maratono dalyvių sienos kirtimą.
Tam, kad maratono dalyviai ir juos aptarnaujantis personalas galėtų be kliūčių kirsti Baltarusijos ir Lietuvos valstybines sienas, maratono organizatoriai įsipareigoja:
Gardino apskrities kūno kultūros, sporto ir turizmo valdyba įsipareigoja pateikti Gardino pasienio grupei maratono dalyvių sąrašą (pagal nustatytą formą) iki 21.00 val. (Baltarusijos laiku), likus vienai dienai iki maratono pradžios.
Viešoji įstaiga „Sportbalt“ (Lietuva) ne vėliau kaip iki 21.00 val. (Lietuvos laiku),  likus dienai iki maratono, pateikia Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie LR VRM Varėnos rinktinei maratono dalyvių sąrašą su duomenimis pagal pridedamą formą (dalyvių vardai ir pavardės nurodomos lotyniškais rašmenimis, maratono dalyvių numeriai – eilės tvarka):
- atskirai pateikti maratoną aptarnaujančio personalo, vyksiančio per valstybių sienas sąrašą (pagal pridedamą formą);
- maratono dalyvių kelionės dokumentus į Raigardo PKP pristatyti ne vėliau kaip 1 val. iki pirmo maratono dalyvio valstybės sienos kirtimo. Prie maratono dalyvių kelionės dokumentų viršelių (iš nugarėlės pusės) priklijuoti lipduką su maratono dalyvio numeriu, nurodytu ant aprangos.
- pateikti visą maratoną aptarnausiančių  ir per valstybių sienas vyksiančių transporto priemonių sąrašą su duomenimis (transporto priemonės markė, valstybinis numeris privalomojo civilinės atsakomybės draudimo poliso numeris, jo galiojimo data);
- pateikti garantinį raštą Varėnos rinktinei, dėl ne ES šalių piliečių, kurie yra maratono dalyviai, atvykimo sąlygų užtikrinimo (išsamus piliečių sąrašas, atvykimo tikslas, buvimo trukmė, priimančios organizacijos pavadinimas ir garantija, kad atvykstantys asmenys turės pakankamai lėšų numatomo buvimo laikotarpiui Lietuvoje ir grįžimui į kilmės šalį).
Teisėjų kolegija atliks trasos testavimą, įgyvendins renginį pagal šiuos nuostatus ir veikiančias lengvosios atletikos taisykles.

3. Renginio vieta ir laikas:

Tarptautinis Draugystės maratonas 2019 metais vyks  vyks liepos mėn. 14 d. (sekmadienį) . Startas 8.00 ryto vietos laiku Gardine (Baltarusija), finišas Druskininkuose (Lietuva), Vilniaus al. 24. Dalyvių registracija vyks 2019 metų liepos 13 dieną (šeštadienis) nuo 12.00 iki 20.00 vietos laiku Gardine (Baltarusija). Registracijos buveinės adresas: Kommunalnaya g. 3a, Gardinas (Baltarusija), centrinis įėjimas valstybinėje įstaigoje „Olimpinis ledo ritulio rezervinis centras“ (Ledo rūmai).
Maratono trasa 42 kilometrai 195 metrai tęsis šiomis gatvėmis: Maksima Gorkava ir Grandičskoy Gardino mieste. Taip pat automobilių kelių 4 R-42 per Grandiči, Zarica, Goža kaimus, kirs valstybinės sienos kontrolės punktą Privalka - Raigardas, toliau tęsis Lietuvos teritorijoje Gardino gatve, V. Kudirkos, Vilniaus alėja Druskininkuose.
Maratono trasa išmatuota ir įvertinta Tarptautinės lengvosios atletikos sertifikatu.
Trasa automobiliniuose keliuose bus su asfalto danga. Visoje trasoje bus pastatyti kiekvieno kilometro žymėjimai plius atžyma 21,1 (pusiaukelė). Saugumo sumetimais dalyviai turės stebėti kelių eismo organizatorių signalus.

4. Dalyviai:

Tarptautiniame Draugystės maratone galės dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus (maratono dieną dalyviui turi būti suėję 18 metų), turintys ne mažesnę kaip dviejų metų bėgimo patirtį ir ne trumpesnėje kaip 10 kilometrų distancijoje.
Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą su galiojančia viza įvažiavimui į Baltarusijos Respubliką ir į Lietuvą ir išvykimui iš Baltarusijos ir Lietuvos. Dalyviai turės užpildyti dalyvio anketas, sumokėti nario mokestį, pateikti medicinos pažymą, leidžiančią dalyvauti maratone. Dalyviai savo parašais patvirtina, kad patys yra atsakingi už savo sveikatą.
Visi maratono dalyviai dalyvauja maratone savo valia, suprasdami riziką, susijusia su dalyvavimu maratone ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų, susijusių su maratono organizavimu. Kiekvienas dalyvis registracijos metu sutinka, kad visos maratono metu darytos fotonuotraukos, ar vaizdo įrašai bus naudojami reklamai be atskiro dalyvių įspėjimo.
Norėdami gauti startinį numerį, bėgikai pateikia pasą su galiojančia viza įvažiavimui į Lietuvos ir Baltarusijos Respublikas ir išvykimui iš Lietuvos ir Baltarusijos. Tie maratono dalyviai, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, savo parašu patvirtina, kad jų pagrindinis atvykimo į Lietuvą tikslas yra dalyvavimas maratone. Šie asmenys įsipareigoja turėti pakankamai lėšų pragyventi Lietuvoje ir grįžti į savo šalį.

Maratono dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse:

Vyrai

Moterys

Grupės pavadinimas

Amžius

Grupės pavadinimas

Amžius

V

18-39

M

18-39

V 40

40-49

M 40

40-49

V 50

50-59

M 50

50-59

V 60

60 ir vyresni

M 60

60 ir vyresnės

5. Renginio eiga.

5.1  Distancija ir laikas:

Maratono distancija - 42 kilometrai ir  195 metrų. Maratono įveikimo laiko limitas 6 valandos. Varžybų dieną elektroninė laiko skaičiavimo sistema įsijungia 8.00 val. vietos laiku ir išsijungia praėjus šešioms valandoms. Pasibaigus šiam laiko limitui, maratono dalyvių bėgimo rezultatai jau nebus fiksuojami.

5.2. Registracija:

Visi dalyviai privalo užsiregistruotis oficialiame Draugystės maratono interneto puslapyje  www.drauqystesmaratonas.lt. Elektroninė registracijos sistema bus atjungta, likus trims dienoms iki maratono vykdymo starto pradžios. Apie registracijos pradžios datą bus pranešta atskirai. Oficialiame maratono internetiniame puslapyje  www.drauqystesmaratonas.lt ir organizatorių bei partnerių interneto puslapiuose. Registruodamasis internetu, dalyvis turės užpildyti visas nurodytas grafas lotyniškomis raidėmis. Vardų ir pavardžių raidės turi atitikti su vardais ir pavardėmis pasuose. Jeigu bent vienas iš privalomų laukelių nebus užpildytas, dalyvis nebus įregistruotas. Gautus dalyvių duomenis organizatoriai panaudos tik  maratono organizavimo reikmėms, tame tarpe spręsdami technines problema, susijusias su valstybinių sienų kirtimu.
Užsiregistravęs dalyvis per 7 dienas turi susimokėti nustatyto dydžio starto mokestį. Tinkamai užsiregistravęs internete ir sumokėjęs mokestį, asmuo laikomas įregistruotu maratono dalyviu. Jeigu asmuo po registracijos internete  per 7 dienas nesumoka starto mokesčio, jis išbraukiamas iš įsiregistravusių internete sąrašo ir neturi teisės dalyvauti maratone. Norintieji dalyvauti maratone gali registruotis antrą kartą. Jie privalo laikytis nurodytų taisyklių oficialiame maratono internetiniame puslapyje www.drauqystesmaratonas.lt bus pateikiamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas.
Maratono organizatoriai nustatė dalyvių limitą. 2019 metais maratone galės dalyvauti ne daugiau kaip 500 bėgikų. Kai dalyvavimui maratone šios kvotos bus užpildytos, registracija bus baigta.
Registruodamiesi maratono dalyviai sutinka su Tarptautinio Draugystės maratono nuostatų sąlygomis. Sportininkai, kurie yra pasiekę asmeninių rezultatų (2.20 ir greičiau vyrams,  2.40 ir greičiau moterims) gali gauti nuolaidą pragyvenimui ir starto įnašo apmokėjimui. Tokiems sportininkams būtina išsiųsti iki šių metų gegužės 31 d. elektroniniu adresu grodnooblsport1@mail.ru informaciją apie pageidavimą dalyvauti su asmens duomenų rezultatų aprašymu.

5.3. Starto mokestis:
Dalyvis, teisingai užpildęs registracijos formą oficialiame Tarptautinio Draugystės maratono puslapyje, privalo sumokėti starto mokestį per septynias dienas.

Starto mokestis mokamas toks:
- iki vasario 28 d. - 20 eurų;
- nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. - 25 eurai;
- nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. - 30 eurų;
- nuo liepos 1 iki liepos 10 d. - 35 eurai.

Baltarusių maratono dalyviai gali įmokėti starto mokestį bet kuriame Taupomajame Baltarusijos banke atsiskaitomoje sąskaitoje: Gardino srities visuomeninė organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos federacija“ (BY25 AKBB 3015 0000 1317 7400 0000, filiale 400 ACB ,,Belarusbank“, БИК АКВВВY21400, УНН 590375014 Gardino srities visuomeninės organizacijos „Baltarusijos lengvosios atletikos federacija“ adresas 230023 Gardine, Ožeško 19) su nuoroda ,,Tarptautinis Draugystės maratonas“. Baltarusijos respublikos piliečiai apmoka starto mokestį baltarusiškais rubliais pagal oficialų tos dienos Baltarusijos Respublikos Nacionalinio banko kursą.
Maratono dalyviai iš Europos Sąjungos ir kitų šalių dalyvio mokesčio sumą perveda į VšĮ «Sportbalt» sąskaitą: LT02 7181 2000 0007 1290 Šiaulių bankas, Lietuva. SWIFT CBSBLT26
Dalyviui atsisakius dalyvauti, varžybų mokestis už dalyvavimą negrąžinamas.

Į starto mokestį įeina:
- mokesčio paketas: starto numeris, oficiali sportinė maikutė su draugystės maratono logotipu, segtukai, dalyvio beidžas, lipdukas ant daiktų paketo ir paso, nemokamas maitinimo talonas, informacija, reklaminė-atmintinė medžiaga;
- daugkartinė elektroninė mikroschema.
- atminimo medalis  finišuojantiems maratono dalyviams;
- maistas, gaivinantys ir energetiniai gėrimai maitinimo punktuose kas 5 km. maratono distancijoje, o taip pat finiše;
- medicininė pagalba viso renginio metu;
- persirengimo kambariai, tualetai ir dušo kabinos nurodytose vietos;
- personaliniai sertifikatai ir finišo protokolai gali būti saugomi maratono internetiniame puslapyje;
- renginio foto ir video bus pasiekiami oficialiame maratono puslapyje, o taip pat ir
partnerių puslapiuose;
- rėmėjų (sponsorių) medžiaga.

5.4. Registracija dieną prieš startą ir starto medžiagos Išdavimas:

2019 m. Draugystės maratono dalyvių registracija vyks liepos 13 d. Komunalnaja g. 3A, Gardinas (Baltarusijos Respublika) centrinis įėjimas ,,Centriniai olimpiniai ledo rūmai“.
Dalyviams būtina asmeniškai atvykti dieną prieš maratono startą 2019 m. liepos 13 d. Gardino mieste (Baltarusijos respublika) nuo 12.00 iki 20.00 valandos vietos laiku ir registruotis, kad būtų išduoti starto paketai (starto numeris, oficiali sportinė maratono maikutė, segtukai, dalyvio beidžas, reklaminė medžiaga ir t. t.).
Registruotis gali dalyviai kurie užsiregistravo oficialiame Tarptautinio Draugystės maratono internetiniame puslapyje  - www.drauqystesmaratonas.lt ir sumokėjo starto mokestį.
Registruotis gali tik maratono dalyviai asmeniškai, kiti asmenys nebus registruojami.
Dalyviai pavėlavę registruotis, nebus prileidžiami maratono startui.
Maratono dieną dalyvių registracija nevykdoma.

Dalyviui registruojantis būtina turėti:
- galiojančius dokumentus t. y. pasą, vizą įvažiavimo/išvažiavimo organizuojamo maratono
laikui į Baltarusijos ir Lietuvos respublikas;
- tarptautinį sveikatos draudimą;
- startinio mokesčio apmokėjimo kvitą;
Užsiregistravęs dalyvis užpildo dalyvio kortelę, kurioje jis pasirašo, kad pats yra atsakingas už savo sveikatos būklę maratono metu.
Registracijos metu dirbs medicininė tarnyba, sienos apsauga ir draudimo kompanija, kurie esant būtinybei gali suteikti pagalbą arba pareikalauti papildomų dokumentų.

5.5. Startinis numeris:

Startuoti leidžiama tik su Tarptautinio Draugystės maratono numeriu. Startinį numerį privaloma prisegti prie maikutės ant krūtinės, jis turi būti gerai matomas ir išlikti pritvirtintas viso renginio metu. Startinis numeris yra asmeninis. Su šiuo numeriu gali dalyvauti tik tas dalyvis, kuris užsiregistravęs šiuo numeriu. Dalyviams draudžiama perlenkti, apkarpyti, perduoti  ar  keisti startinį numerį.

5.6. Chronometras:

Chronometras valdomas elektronine mikroschema, jeigu maratone dalyvaus per 300 dalyvių. Mikroschema privaloma visiems dalyviams. Mikroschema išduodama su visa maratono medžiaga. Mikroschema reikia pritvirtinti prie avalynės pagalba lipduko (ne aukščiau kaip 30 cm nuo žemės). Neišpildžius šių reikalavimų arba juos neteisingai įvykdžius, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir jų rezultatai nebus įtraukti į galutinį varžybų protokolą.
Dalyviui būtina bėgti visus kontrolinius patikros taškus, kitaip jo rezultatai nebus įtraukti į finišo protokolą ir bus įskaityta, kad yra nebaigęs distancijos.
Po finišo mikroschemą reikia grąžinti organizatoriams. Dėl mikroschemos negrąžinimo, ar jos praradimo organizatoriai turi teisę nubausti dalyvius 35 EUR bauda.

5.7. Startas:

Dalyviai privalo atvykti į starto vietą, numatytą maratono vykimo dieną  nuo 6.30 val.  iki 7.00 val. (vietos laiku) dėl pasienio ir muitinės patikros. Organizatorių nustatyta vieta yra  laikinoji pasienio ir muitinės tarnybų zona, išeiti po patikros be pasienio ir muitinės tarnybos pareigūnų palydos draudžiama.  Patikrinimo zonoje turi būti rūbinės ir tualetai.
Praeidami pro pasienio ir muitinės tarnybos kontrolę dalyviai turi turėti:
- galiojančius dokumentus, t.y. pasą ir vizą įvažiavimo/išvažiavimo vykdomo maratono laikui
į Baltarusijos ir Lietuvos respublikas;
- tarptautinį sveikatos draudimą;
- medicininį pažymėjimą apie asmens sveikatos būklę ir leidimą startuoti maratone;
- dalyvio beidžą;
- startinį numerį;
- asmeninius daiktus.
Po pasienio kontrolės patikrinimo, dalyviai asmens dokumentą atiduoda pasienio tarnybos pareigūnams, asmens dokumentas grąžinamas tik po atsakingų pasienio kontrolės pareigūnų kontrolės finiše.
Po muitinės kontrolės patikrinimo dalyvių asmens daiktai antspauduojami ir perduodami su muitinės darbuotojo žinia į autobusą. Po šito prieiga prie asmeninių daiktų bus draudžiama iki to momento, kol bus taikomos muitinės procedūros finiše.
Dalyviai privalo praeiti pasienio ir muitinės patikrinimą nuo 6.30 val. Iki 7.30 val. vietos laiku starto dieną.
7.50 val. visi maratono dalyviai sportine apranga ir starto numeriu registruojami papildomai. Nuo išėjimo į startą (7.50 val.) iki starto (8.00 val.) dalyviai neturi teisės išeiti iš starto linijos.
8.00 val. duodamas startas.

5.8. Reikalavimai, apribojimai ir baudos:

Dalyviams ir komandos nariams draudžiama naudotis riedančiomis priemonėmis (dviračiais, riedučiais ir t. t.), asmeniniu eskortu, vedžioti šunis. Maratono dalyviams giežtai draudžiama be teisėjų leidimo nukrypti nuo bėgimo trasos. Pažeidęs minėtus reikalavimus dalyvis diskvalifikuojamas.
Jeigu dalyvis paliko trasą, jis turi įspėti teisėjus bei organizatorius ir būtinai sėsti į autobusą, kuris važiuoja paskui paskutinį dalyvį. Nebaigęs trasos dalyvis neturi teisės savavališkai palikti trasos, bet privalo kirsti sieną įsėdęs į autobusą  ir praeiti visus privalomus pasienio ir muitinės kontrolės patikrinimus.
Dalyviai turi būti dėmesingi, todėl, kad atskirose trasos vietose gali būti dalinai sustabdytas autotransporto judėjimas. Specialiosios tarnybos vykdys judėjimo apribojimus, todėl dalyviai turi būti dėmesingi ir budrūs.
Organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti dalyvį, jeigu jis nesilaiko varžybų taisyklių, trukdo kitiems dalyviams renginio metu.

5.9. Atstumo žymėjimas, maitinimas ir biotualetai trasoje:

Maratono trasoje turi būti įrengti punktai 1, 5, 10, 15, 20, 21,1 (pusė maratono) 25, 30, 35, 40 kilometruose ir maitinimo punktai 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40 kilometruose. Maitinimo punktuose dalyviams bus pasiūlyta geriamas negazuotas vanduo, energetiniai gėrimai ir vaisiai. 10, 20 ir 30 kilometre bus įrengti biotualetai.  Maratono trasoje dirbs 4  greitosios medicininės pagalbos ekipažai, vienas iš jų vyks paskui paskutinį maratono dalyvį.

5.10. Finišas

Įveikusiam finišo liniją dalyviui bus įteikiamas atminimo medalis. Čia dalyviai galės pasivaišinti gaiviaisiais gėrimais.
Maratono finiše dalyvius patikrina pasienio ir muitinės tarnybos, grąžina dalyviams pasus. Reikalui esant bus suteikiama medicininė pagalba. Veiks persirengimo kabinos, dušai.
Dalyviai, tapę prizininkais bendroje įskaitoje (1-6 vietos) ir prizininkai (1-3 vietos) amžiaus grupėse tarp vyrų ir moterų, komandinių prizininkų atstovai iki prizų įteikimo privalo užpildyti prizų įteikimo žiniaraštį (esantį pas organizatorius, laukiančius finiše). Organizatoriai turi teisę įteikti dalyviams specialiuosius prizus.

6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai:

Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą per nustatytą laiką įteikiami medaliai.
Varžybos vyksta asmeninėse ir komandinėse pirmenybėse. Nugalėtojai asmeninėse varžybose nustatomi pagal geriausią pasiektą laiką. Dalyviai užėmę 1-6 vietas absoliučioje įskaitoje atskirai vyrai ir moterys apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais:
Dalyviai, savo amžiaus grupėse, užėmę 1-3 vietas, apdovanojami vertingais daiktiniais prizais arba piniginiais prizais ir diplomais. Dalyviai, kurie apdovanoti absoliučioje įskaitoje (1-6 vietos) amžiaus grupėse neapdovanojami. Papildomai organizatorių komitetas gali įsteigti specialius prizus, jų kiekį ir apdovanotųjų sąrašą nustato organizacinis komitetas.
Informacija apie piniginius prizus absoliučioje ir amžiaus grupių įskaitose paskelbsime oficialiame maratono puslapyje ne vėliau kaip likus 20 dienų iki maratono starto.
Komandinėje įskaitoje nugalėtojai nustatomi pagal trijų geriausių komandos narių rezultatus (dviejų vyrų ir vienos moters). Komandų sudėtis neribojama. Komanda užėmusi 1 vietą komandinėje įskaitoje apdovanojama taure, o trys geriausi dalyviai apdovanojami prizais. Komandos, užėmusios 2 ir 3 vietas apdovanojamos taurėmis.
Klubo komanda, kuri pagal finišavusių dalyvių skaičių buvo masiškiausia apdovanojama taure. Nominacija – „Masiškiausia komanda“
Maratono nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai prasidės 12.00 (absoliučioje įskaitoje) ir truks iki 15.00 valandos vietos laiku.

7. Finansavimo sąlygos:

Bendru susitarimu maratono organizatoriai formuoja renginio biudžetą. Numatomos išlaidos:
Gardino apskrities vykdomasis komitetas dengia maratono dalyvių  saugumo keliuose išlaidas Gardino apskrityje.
Baltarusijos Respublikos Olimpinis komitetas įsteigia tris prizus apdovanoti 1-3 vietos nugalėtojams absoliučioje įskaitoje tarp vyrų ir taurę apdovanoti 1-ąją vietą komandinėse varžybose.
Lietuvos Respublikos Olimpinis komitetas įsteigia tris prizus maratono 1-3 vietos laimėtojams absoliučioje įskaitoje moterims ir taurę ,,Pati masiškiausia komanda“.
Gardino miesto vykdomasis komitetas finansuoja biotualetų nuomos išlaidas, atsako už dalyvių saugumą keliuose Gardino mieste, organizuoja atidarymo (uždarymo ceremonijas), koncertą, reklaminę produkciją apie Gardiną, padengia išlaidas, susijusias su informacijos patalpinimu apie maratoną Gardino miesto reklaminiuose stovuose, pertempimų per gatvę tentuose, organizuoja maitinimo punktų veiklą Gardino mieste.
Gardino rajono vykdomasis komitetas finansuoja biotualetų nuomos išlaidas, atsako už medikinių paslaugų teikimą, prisiima atsakomybę už dalyvių saugumą Gardino rajono keliuose, paruošia reklaminę medžiagą apie Gardino rajoną, organizuoja maitinimo punktų veiklą Gardino rajone.
Druskininkų savivaldybė finansuoja informacinio leidinio tiražą apie Druskininkus, užtikrina viešėją tvarką, ruošia koncertinę – kultūrinę programą. Padengia išlaidas, susijusias su informacijos patalpinimu apie maratoną Druskininkų miesto reklaminiuose leidiniuose bei stovuose.
Viešoji įstaiga „Sportbalt“ dengia internetinio puslapio apie Tarptautinio Draugystės maratono funkcionavimo išlaidas, apmoka pietų išlaidas dalyviams (liepos 14 dieną 2019 metų), atsako už reklamines afišas Druskininkuose, dengia biotualetų nuomos išlaidas, apmoka medicininio personalo ir medicininio transporto išlaidas, organizuoja šventinį koncertą, pateikia energetinį gėrimą dalyviams bėgimo metu, paruošia medalius, diplomus, dengia topografines išlaidas bei kitas su apdovanojimais susijusias išlaidas, iš dalies formuoja prizinį fondą, apmoka transporto išlaidas.
Gardino apskrities kūno kultūros, sporto ir turizmo valdyba bei Gardino srities visuomeninė organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos federacija“ apmoka maitinimo ir teisėjų kolegijos išlaidas, užsienio šalių teisėjų apgyvendinimo išlaidas, taip pat dengia maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas tų dalyvių, kurie atvyks iš kitų miestų (su specialiais kvietimais). Minėta organizacija dengia spausdinimo ir kanceliarijos išlaidas, topografines paslaugas, medicinines išlaidas, sumoka už darbą aptarnaujančiam personalui, prisideda prie prizinio fondo formavimo, sumoka už specialiųjų prizų bei medalių gamybą, finansuoja transporto išlaidas.

8. Vizos dalyviams ir jų išdavimas:

Kiekvienas maratono dalyvis privalo turėti galiojantį pasą su viza įvažiavimui į Baltarusijos Respubliką ir į Lietuvos Respubliką, taip pat ir išvykimui iš Baltarusijos ir iš Lietuvos. Organizatoriai gali padėti įforminti vizas. Kompetentingos abiejų šalių institucijos kreipsis į Baltarusijos ir Lietuvos ambasadas, kad maratono dalyviams būtų išduotos nemokamos vienkartinės vizos. Organizatoriai negarantuoja , kad vizos bus išduotos, bet stengsis bendradarbiauti su Baltarusijos ir Lietuvos konsulinėmis tarnybomis.
Neturintys vizų turėtų kreiptis į organizatorius ne vėliau kaip iki birželio 1 dienos su prašymu padėti gauti vizą. Po birželio 1 dienos neturintys vizų dalyviai negali tikėtis organizacinio komiteto bendradarbiavimo vizų išdavimo klausimais.
Vizų įforminimas vykdomas Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų pasiuntinybėse ir konsulatuose. Maratono dalyviai neturintys įvažiavo/išvažiavimo vizų į  Lietuvos ir Baltarusijos Respublikas savarankiškai pildo dokumentus, juos priduoda ir atsiima savo sąskaita.
Maratono organizatoriai derina vizų išdavimo terminus ir tvarką. Dalyviai privalo atvykti savarankiškai į pasiuntinybes arba konsulatus vienkartinių vizų išdavimui. Apie atvykimą į pasiuntinybes ir konsulatus organizatoriai praneš papildomai.

9. Dalyvių apgyvendinimas:

Tie dalyviai, kurie maratono metu  pageidaus būti apgyvendinti Druskininkų arba Gardino viešbučiuose turi kreiptis į organizacinį komitetą ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos. Organizacinis komitetas pasistengs padėti rezervuoti dalyviams vietas skirtingų lygių viešbučiuose, pagal pageidavimą nakvynė bus suteikta sporto salėje.

10. Ginčai ir jų sprendimo tvarka:

Visos pretenzijos pateikiamos vyriausiam maratono teisėjui raštu ne vėliau kaip 30 min. pasibaigus maratonui. Dalyvis, pateikęs skundą turi sumokėti 30 Eurų mokestį. Šis mokestis grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (Baltarusijos lengvosios atletikos federacijos atstovas, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atstovas ir vyriausias maratono teisėjas) patenkina skundą – pretenziją. Skundas turi būti išnagrinėtas per 1 val. Skundas nenagrinėjamas, jeigu pareiškėjas nesumoka numatyto 30 Eurų mokesčio.

11. Informacija apie maratoną:

Oficialūs rezultatai ir maratono informacija bus paviešinta oficialiame Tarptautinio Draugystės maratono puslapyje: www.draugystėsmaratonas.lt

Organizacinio komiteto koordinatės:

Baltarusijos Respublika:
Gardino srities vykdomojo komiteto sporto ir turizmo valdyba
Gardino srities visuomeninė organizacija „Baltarusijos lengvosios atletikos federacija“
Adresas: Ožeško g. 19, 230023 Gardinas
Faks.: +375 152 77-28-77
Tel.: + 375 152 74-35-73, +375 29 782 60 14 (Irina Područnaja)
+375 152 74-35-25, +375 29 787 97 14 (Galina Artiuševskaja)
El. paštas: grodnooblsport1@mail.ru
artjyshka@rambler.ru
Oficialus internetinis puslapis: www.oblsport.grodno.by

Lietuvos Respublika:
VšĮ ,,Sportbalt“, Druskininkų m.
Adresas: Gardino g. 80, LT66225 Druskininkai
Tel./faks.: +370 313 57200
Mob. tel.:  +370 698 86055 (Vytautas Lučinskas)
El. paštas: sportbalt@gmail.com

GENERALINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

  • Azarto Technika
  • Maristika
  • Sanatorija Belorus
  • Vandens Parkas
  • Mineralinis vanduo Akvilė
  • Biurui plius - kanceliarinės prekės
  • SINLAB

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: