1.   Kierownictwo i struktura organizacyjna.

Struktura organizacyjna Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni obejmuje:

organizatorów, komitet organizacyjny, kolegium sędziów.

 

 

1.1.  Organizatorzy.

Organizatorami Maratonu są:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruś;

Departament Kultury Fizycznej i Sportu Litwy;

Narodowe Komitety Olimpijskie Republiki Białoruś i Litwy;

Federacje Lekkoatletyki Białorusi i Litwy;

Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy;

Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy;

Samorząd miasta Druskienniki;

Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego;

Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy;

Instytucja Społeczna «Sportbałt» (Litwa);

Grodzieńska Grupa Graniczna;

Litewska Grupa Graniczna;

Grodzieński Regionalny Urząd Celny;

Litewski Urząd Celny.

Podstawowe zadanie organizatorów - zapewnić pomyślne przygotowywanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia.  W tym celu organizatorzy kształtują komitet organizacyjny, rozdzielają odpowiedzialność działania wśród samych organizatorów, zatwierdzają program maratonu Przyjaźni, zatwierdzają skład komisji sędziowskiej, zatwierdzają kosztorys przedsięwzięcia, kierują przygotowywaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięcia.

1.2.  Komitet Organizacyjny.

Do składu komitetu organizacyjnego wchodzą kierownicy i specjaliści, reprezentujący następujące organizacje:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Republiki Białoruś, Departament Kultury Fizycznej i Sportu Litwy, Narodowe Komitety Olimpijskie Republiki Białoruś i Litwy, Federacje Lekkoatletyki  Białorusi i Litwy, Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy, Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Grodzieński Miejski Komitet Wykonawczy, Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy, Samorząd miasta Druskienniki, Instytucja Społeczna «Sportbałt» (Litwa),  Grodzieńska Grupa Graniczna, Litewska Grupa Graniczna, Grodzieński Regionalny Urząd Celny, Litewski Urząd Celny.

Podstawowe zadanie komitetu organizacyjnego - zapewnienie koordynacji działań przygotowywania i pomyślnego przeprowadzenia maratonu.

Koordynatorami maratonu są:

Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego (od strony Republiki Białoruś);

Samorząd miasta Druskienniki i Instytucja Społeczna «Sportbałt» (Litwa) (od strony Republiki Litwa).

GENERALINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

  • Azarto Technika
  • Maristika
  • Sanatorija Belorus
  • Vandens Parkas
  • Mineralinis vanduo Akvilė
  • Biurui plius - kanceliarinės prekės
  • SINLAB

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: