Informacje o uczestnictwie w IX Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni "Grodno-Druskienniki 2019"

Witamy szanownych uczestników Maratonu Przyjaźni "Grodno-Druskienniki 2019"

W Maratonie Przyjaźni można wziąć udział bez wyrobienia wizy do Republiki Białoruś, co znacznie ułatwia dokonanie formalności związanych z wjazdem do kraju i uczestnictwem w maratonie.

Na Białorusi wizy dla obcokrajowców z 77 krajów świata, w tym z Polski,  zostały zniesione przy odwiedzeniu miasta Grodno i obwodu grodzieńskiego na okres od 1 do 5 dni.

W celu sporządzenia dokumentów do wjazdu bezwizowego uczestnicy maratonu powinni skontaktować się z naszym partnerem, operatorem turystycznym VIVA Travel oraz napisać e-mail na adres takstur@mail.ru, nie później niż za 48 godzin przed planowanym przyjazdem w celu udziału w maratonie ( telefony: + 375 29 672 82 71; + 375 152 72 02 30). Należy wysłać  operatorowi turystycznemu kopię (skan) stron paszportu ze zdjęciem, podać daty planowanej wizyty (12 lub 13 lipca 2014 r.) w celu wzięcia  udziału w IX Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni "Grodno-Druskienniki 2019", podać swoje dane kontaktowe. Organizator wyśle ​​Państwu elektroniczny dokument (zaświadczenie, voucher), który należy wydrukować w celu okazania służbie granicznej podczas wjazdu do Republiki Białoruś.

W przypadku bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś cudzoziemiec  na przejściu granicznym powinien okazać:

1. ważny dokument dla podróżujących za granicą (paszport);

2. Zaświadczenie, voucher (bezpłatny dokument do podróży bez wizy);

3. Pieniądze na osobiste potrzeby: za każdy dzień pobytu należyposiadaćokoło 22 euro.

4. polisa ubezpieczeniowa.

5. Karta migracyjna wypełniasięna granicy. Uwaga: zgubienie karty migracyjnejkarze się grzywna.

Cudzoziemcy bez wiz mogą przyjechać na Białoruśdo miasta Grodnotylko po przekroczeniu granicy państwowej Republiki Białorusi z Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Litewską  w granicznych punktach kontrolnych:

• Lesnaja(Rudawka),

• Bruzgi (KuźnicaBiałostocka),

• Prywalka(Swiandubre),

• Prywalka(Raigardas),

• dworzec kolejowy w Grodnie,

• Punkt kontrolny "Lotnisko" Grodno ".

 

Do zobaczenia na IX Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni "Grodno-Druskienniki 2019"!

GENERALINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

  • Azarto Technika
  • Maristika
  • Sanatorija Belorus
  • Vandens Parkas
  • Mineralinis vanduo Akvilė
  • Biurui plius - kanceliarinės prekės
  • SINLAB

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: