VIII Międzynarodowy Maraton Przyjaźni odbędzie się 15 lipca 2018 roku (niedziela)

Start zostanie dany o godz. 8.00 czasu miejscowego na placu centralnym - Aleja Wileńska 24 w m. Druskienniki (Republika Litewska). Finiszują uczestnicy obok Steli Sławy Olimpijskiej obwodu grodzieńskiego na terytorium Centralnego Kompleksu Sportowego „Niemen” (ul.Komunalnaja 3), Grodno (Białoruś).

Więc, jeśli jesteście zainteresowani w naszym projekcie, a także jesteście zdeterminowani wziąć udział w VIII Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni, należy :

1. Zarejestrować się na oficjalnej stronie VIII Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni  „Druskienniki - Grodno 2018" - www.draugystesmaratonas.lt w rozdziale  "Rejestracja".

Uwaga! Podczas rejestracji na stronie uczestnik zobowiązany do wypełnienia wszystkich rubryk  literami łacińskimi z podaniem dokładnych danych paszportowych

2. Wnieść opłatę startową.

Po rejestracji uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia w ciągu siedmiu dni opłaty startowej w ustalonej wysokości. Po wniesieniu opłaty startowej i właściwym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, uczestnik jest uważany za zarejestrowanego.

Opłata startowa wynosi:
do 28 lutego - 20 euro.
1 marca – 31 maja - 25 euro.
1 czerwca– 30 czerwca - 30 euro.
1 lipca – 10 lipca- 35 euro.

Białoruscy uczestnicy maratonu mogą dokonać opłatę w każdym banku oszczędnościowym Białorusi na rachunek: Grodzieńskiej Organizacji Obwodowej Zjednoczenia Społecznego „Białoruska Federacja Lekkiej Atletyki“ (BY25 AKBB 3015 0000 1317 7400 0000, Filia 400 ASB „Belarusbank“, BIC АКВВВY21400, NIP 590375014 Grodzieńska Organizacja Obwodowa Zjednoczenia Społecznego „Białoruska Federacja Lekkiej Atletyki“, 230023, m. Grodno ul. Orzeszkowej 19) z zaznaczeniem „Międzynarodowy Maraton Przyjaźni“. Obywatele Republiki Białoruś dokonują opłatę startową w rublach białoruskich wg kursu oficjalnego Banku Narodowego Republiki Białoruś w dniu opłaty.

Uczestnicy maratonu z krajów Unii Europejskiej i innych krajów opłatę startową wpłacają przelewem na VSI «Sportbalt» rachunek
LT02 7181 2000 0007 1290 Šiaulių bankas, Lietuva. SWIFT CBSBLT26

Przy odmowie uczestnika od udziału w zawodach opłata startowa nie zwraca się.

3. Dokonać formalności w celu uzyskania wiz wjazdowych

Każdy uczestnik maratonu powinien posiadać ważny paszport z wizą do wjazdu i wyjazdu do Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej. Organizatorzy maratonu mogą pomoc w wystawieniu wiz. Organy właściwe obu państw zwracają się do ambasad i konsulatów krajów w sprawie
wystawienia jednorazowych, bezpłatnych wiz uczestnikom maratonu Przyjaźni. W latach 2011-2017 dzięki pomocy ambasad i placówek konsularnych Republiki Białoruś i Republiki Litewskiej  wszyscy uczestnicy maratonu otrzymały wizy bezpłatnie.

Uczestnicy maratonu z Białorusi, Rosji i Ukrainy wyrabiają wizy w ambasadzie i konsulatach Republiki Litewskiej. Uczestnicy maratonu przy uzyskaniu wizy według ustalonego harmonogramu samodzielnie przygotowują dokumenty, składają i odbierają. Koszty podróży i wyrobienia wiz ponosi uczestnik maratonu. O terminach stawienia się w ambasadzie i konsulacie Republiki Litewskiej organizatorzy poinformują dodatkowo.

Uczestnicy maratonu z USA, Wielkiej Brytanii i UE rozwiązują sprawę wjazdu do Republiki Białoruś w Druskiennikach w dn. 14 lipca podczas rejestracji. Wiza jest bezpłatna. W tym celu uczestnik powinien zarejestrować się i wnieść opłatę startową oraz do 1 lipca obowiązkowo wysłać kopię strony paszportu ze zdjęciem na e-mail sportbalt@gmail.com

4. W razie zapotrzebowania zarezerwować hotel w Druskiennikach od 14 do 15 lipca 2018 lub w Grodnie od 15 do 16 lipca 2018 roku.

Uczestnicy, którzy chcą zarezerwować hotele w Druskiennikach od 14 do 15 lipca 2018 lub w Grodnie od 15 do 16 lipca 2018 roku, powinni skontaktować się z komitetem organizacyjnym przed 1 czerwca 2018 roku. Komitet Organizacyjny będzie próbował pomagać w rozmieszczeniu
uczestników w hotelach różnych kategorii oraz jest możliwość przenocowania na hali sportowej (należy wziąć ze sobą śpiwór).

W sprawie rezerwacji miejsc w hotelach Druskiennik należy pisać pod adresem  e-mail sportbalt@gmail.com.

W sprawie zakwaterowania w Grodnie należy pisać pod adresem  e-mail: grodnooblsport1@mail.ru lub artjyshka@rambler.ru, lub dzwonić pod nr telefonu +375 152 743573, + 375 29 782 60 14 (Iryna Podrucznaja). +375 152 743525, + 375 29 787 97 14 (Halina Arciuszewskaja).

5. Zarejestrować się i odebrać dokumenty startowe 14 lipca 2018 w Druskiennikach.

Rejestrować się uczestnicy maratonu mogą wyłącznie osobiście, osoby upoważnione nie będą mogły rejestrować. W dniu maratonu, 15 lipca 2018 nie ma rejestracji.
Rejestracja odbędzie się 14 lipca 2018 w godzinach od 12:00 do 20:00 czasu lokalnego  w Druskiennikach (Republika Litewska). Przy dokonaniu rejestracji uczestnik wypełnia kartę uczestnika, w której składa podpis pod oświadczeniem, że ponosi osobistą odpowiedzialność za stan zdrowia podczas maratonu.

6. Przybyć na miejsce startu 15 lipca 2018 nie później niż godz. 7:00.

Uczestnicy powinni stawić się na miejsce startu w dniu maratonu, 15 lipca 2018 r. od godz. 6.30 do 7.00 (czasu lokalnego) na Placu Centralnym Aleja Wileńska 24 w Druskiennikach (Republika Litewska) w celu odbycia kontroli granicznej i celnej. Ustawione przez organizatorów miejsce jest czasową strefą graniczną, wyjście po kontroli po za jej granicę bez odprowadzenia służb granicznych i celnych jest zabronione. Strefa posiada szatnie i toalety, można dokonać rozgrzewkę.

Start odbędzie się o godzinie 8.00.

7. Przebiec maraton.

Na trasie maratonu są pikiety na 1, 5, 10, 15, 20, 21,1 (półmaraton), 25, 30, 35, 40 kilometrach oraz punkty żywienia na 5, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 28,  30, 33, 35, 38, 40 kilometrach. W miejscach żywienia będą: woda niegazowana, napoje energetyczne i owoce. Na 20 i 30 km zostaną umieszczone
toalety. Będą pracować cztery ambulanse, jeden z nich będzie jechał po ostatnim uczestniku. Po ostatnim uczestniku przez cały maraton będzie jechał autobus z rzeczami osobistymi uczestników.

8. Finiszować, odebrać medal maratonu Przyjaźni i upominki, przejść przez kontrolę paszportową i celną, przyjść na program koncertowy i wręczenie nagród.

Na mecie maratonu uczestnicy przechodzą kontrolę graniczną i celną oraz odbierają paszporty. W razie potrzeby można będzie skorzystać z pomocy medycznej. Dostępne będą szatnie i prysznice.

Na boisku  Centralnego Kompleksu Sportowego „Niemen” (ul.Komunalnaja 3) podczas finiszowania uczestników i po zakończeniu maratonu odbędzie się koncert oraz wręczenie nagród. Zapraszamy wszystkich uczestników.

Oficjalna ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom maraton rozpocznie się od godz. 13.00 i potrwa do godz. 16.00 czasu lokalnego.

10. Monitorować informację, dotyczącą maratonu Przyjaźni.

Możliwe są zmiany i uzupełnienia podczas organizacji i przeprowadzenia maratonu. Należy uważnie śledzić informacje Komitetu Organizacyjnego, które będą umieszczane na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Maratonu Przyjaźni www.draugystesmaratonas.lt lub będą ogłoszone podczas zawodów.

Więc, życzymy sukcesów i czekamy na Państwa 15 lipca 2018 na VIII Międzynarodowym Maratonie Przyjaźni!

W razie powstania pytań należy pisać i dzwonić organizatorom (dane kontaktowe umieszczone są na stronie maratonu).

GENERALINIS RĖMĖJAS:


RĖMĖJAI:

  • Azarto Technika
  • Maristika
  • Sanatorija Belorus
  • Vandens Parkas
  • Mineralinis vanduo Akvilė
  • Biurui plius - kanceliarinės prekės
  • SINLAB

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: